1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Start

Det er 10 aritmetiske problemer.
Hvert resultat er i to sifre.
Skriv inn de to sifrene i resultatet som svar!